Assessoria per l'empresa

 •  Assessoria per autònoms
 • Confecció i legalització de comptabilitats, manteniment de llibres oficials, gestió i presentació de comptes anuals al registre mercantil.
 • Gestió fiscal i comptable de l'empresa: declaracions IVA, retencions i pagaments a compte, renda i patrimoni, societats i altres models específics. 
 • Defensa i reclamació en els àmbits del dret civil, mercantil, laboral i fiscal: procedimients matrimonials, impagats, assegurances, immobiliari, dret agrari, dret concursal, creació d'empreses i societats i herències.
 • Gaudeixi de la gestió i servei d'assessoria laboral més complet: confeccions de nòmines, seguretat social, defensa i reclamació davant la jurisdicció social.
 •  Li oferim un servei de gestió àgil i eficaç per a la recuperació del deute derivat de la seva activitat comercial, per procediment judicial o extrajudicial, el que més s'ajusti al cas.
 • Confeccionem, revisem i l'assessorem sobre la seva comptabilitat, tant per a grans empreses, com per a pymes i autònoms.
 
QUÈ OFEREIX LA NOSTRA ASSESSORIA?
 •  Assessorament global de l'empresa i particulars.
 •  Un equip professional altament especialitzat.
 •  Informació contínua en qualsevol lloc i moment sobre la teva empresa.
 •  Informació disponible 24 hores.
Segueix-nos a: