Assessoria per l'empresa

  •  Assessoria per autònoms
  • Confecció i legalització de comptabilitats, manteniment de llibres oficials, gestió i presentació de comptes anuals al registre mercantil.
  • Gestió fiscal i comptable de l'empresa: declaracions IVA, retencions i pagaments a compte, renda i patrimoni, societats i altres models específics. 
  • Defensa i reclamació en els àmbits del dret civil, mercantil, laboral i fiscal: procedimients matrimonials, impagats, assegurances, immobiliari, dret agrari, dret concursal, creació d'empreses i societats i herències.
  • Gaudeixi de la gestió i servei d'assessoria laboral més complet: confeccions de nòmines, seguretat social, defensa i reclamació davant la jurisdicció social.
  •  Li oferim un servei de gestió àgil i eficaç per a la recuperació del deute derivat de la seva activitat comercial, per procediment judicial o extrajudicial, el que més s'ajusti al cas.
  • Confeccionem, revisem i l'assessorem sobre la seva comptabilitat, tant per a grans empreses, com per a pymes i autònoms.

Contacti amb nosaltres per a més informació